Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Hatályos 2022-05-01-től

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF - hatálya Szolgáltató webáruházain és aldomainjein keresztül Szolgáltató és Felhasználó között létrejött termék adásvételére vonatkozó szerződésekre, a felek jogaira és kötelezettségeire terjed ki.

1.2. A Szolgáltató webáruházainak elérhetőségei:

1.3. A jelen ÁSZF a Felhasználó számára tárolható és előhívható módon hozzáférhető a webáruházak alábbi linkjein:

1.4. Az ÁSZF alkalmazásában:

 1. Szolgáltató: a 2. pontban megnevezett Shiver Kft.
 2. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 3. Vállalkozás: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el. ( egyéni vállalkozó, egyéni cég, bt., kkt., kft., kht., zrt., nyrt., szövetkezet, alapítvány, egyesület….stb.)
 4. Felhasználó: mind a fogyasztó, mind a vállalkozás
 5. Felek: a szolgáltató és a felhasználó együttesen
 6. Termék: minden birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog

1.5. A felek között elektronikus úton megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés rögzítésre kerül, az utóbb hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar. A Szolgáltató Magatartási Kódexnek nem veti alá magát.

1.6. A felek között elektronikus úton termék adásvételére vonatkozó szerződés jön létre, melynek részévé a jelen ÁSZF akkor válik, ha a Felhasználó az ÁSZF tartalmát a szerződés megkötését megelőzően megismerte, azt elfogadta.

1.7. A jelen ÁSZF értelmezésében és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különösen
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései,
a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)
a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Shiver Kft.
A szolgáltató székhelye, postacíme: 3508 Miskolc, Csaba vezér út 129.
A szolgáltató telefonszáma: +36705779707
A szolgáltató elektronikus levelezési címei - a továbbiakban e-mail címei -: hello@oem-parts.hu, hello@bukosisak-shop.hu, hello@robogowebshop.hu, hello@dellorto-karburator.hu, hello@nzi.hu
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 05-09-023947
Adószáma: 23890833-2-05
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-88264/2015
A szerződés nyelve: magyar
Tárhely-szolgáltatót nem vesz igénybe a Szolgáltató.
Szolgáltató nyitvatartási ideje: 9:00-16:00
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36705779707
Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: hello@oem-parts.hu, hello@bukosisak-shop.hu, hello@robogowebshop.hu, hello@dellorto-karburator.hu, hello@nzi.hu

A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a webáruházban történő regisztrációjával/vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a webáruházban közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.5. A regisztráció a Szolgáltató 1.2 pontban felsorolt webáruházaihoz érvényes.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE

4.1. A webáruházban megjelenített termékek kizárólag online elektronikus úton a webáruházból rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák a Felhasználó által megadott szállítási címre történő szállítás költségét.

4.2. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék adatlapján a termék nevét, lényeges tulajdonságait, leírását, vételárát, továbbá a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékoldalon található műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékspecifikációért látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

4.3. A Szolgáltató a webáruházban található információkat és árakat rendszeresen frissíti.

4.4. A Szolgáltató a vásárlást csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Felhasználó a rendeléshez szükséges adatokat maradéktalanul megadta, az ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte, elfogadta.

4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére elírt, téves ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket az elírt, téves vételáron értékesíteni, hanem felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, amelynek ismeretében Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Még vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.

5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási és fizetési módot, melyek a Felhasználó választása alapján a következőek lehetnek:

5.5.1. Szállítási költség:
A szállítási költségek bruttó árak.
A szállítási költségek kizárólag belföldre, Magyarország egész területére érvényesek.

A szállítási információk az alábbi linkek bármelyikére kattintva olvashatók:


Magyarországon kívül az UPS és DPD futárszolgálattal szállítunk. A szállítási költséget rendszerünk automatikusan kiszámolja a rendelés befejezése előtt.

A szállítási költség, mint közvetített szolgáltatás kerül kiszámlázásra.


5.5.2. Fizetési módok:

 1. Utánvéttel: Lehetősége van a csomag átvételekor fizetni a futárnak készpénzben.
 2. Előzetes átutalással: A megrendelt árut a megrendelés-visszaigazoláson szereplő szállítási költséggel növelten banki átutalással átutalhatja a következő bankszámlaszámra:

  Jogosult neve: Shiver Kft. Miskolc
  Szolgáltató bankja: OTP Bank
  Szolgáltató bankszámlaszáma: 11734004-20499598
  Közlemény rovat: megrendelés azonosító száma


  A megrendelés azonosító számát kérjük az átutalás közlemény rovatában feltüntetni!

 3. Bankkártyával webáruházban fizetve: A megrendelt árut a webáruházban kiválasztott szállítási mód alapján a szállítási költséggel és az adminisztrációs díjjal növelten a lentebb található "Fizetési szolgáltatók" alatt felsorolt szolgáltatók rendszerén keresztül azonnal kifizetheti. A rendszer biztonságos csatornát használ, automatikus.
  Fizetési szolgáltatók

5.6. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a terméknél és/vagy a vételárnál és/vagy a szállítási költségnél fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.7. A szállítást megelőzően a futárszolgálat e-mail és/vagy sms útján értesítést küld a Felhasználónak a kézbesítés várható időpontjáról, illetve a Felhasználó által megadott telefonszámon adategyeztetés céljából is megkeresheti. A Szolgáltató e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót a csomag futárnak történő átadásáról.

5.8. A Felhasználó felelőssége gondoskodni arról, hogy a jelzett időszakban a termék átvételét biztosítsa, vagy ha a szállítás másnapi időpontja nem megfelelő számára, kötelessége a megrendelésében jelezni ezt a kívánt szállítási nap megjelölésével.

5.9. A Felhasználó köteles a szállítás időpontjában a termék(ek) szállítólevelén szereplő adatok helyességét ellenőrizni és teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Az átvételi elismervényt a szállítást végző futárcég képviselőjének kell átadni. Amennyiben Felhasználó eltérést észlel, átveheti az árut, majd a Szolgáltató felé a webáruház erre rendelkezésre álló felületén vagy a 2. pontban foglalt e-mail címei útján jelzi az eltérést. Kérjük, hogy a hiányosságról a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztassa, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk és e-mailben megküldhessük a visszaigazolást a korrekcióról, illetve a pótlásról.

5.10. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a jótállási jegyet (ha van) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

5.11. Amennyiben a csomag a Felhasználó önhibája miatt a Szolgáltatóhoz „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „kézbesítés akadályozott”, „nem kereste”, „bejelentve meghalt”, „bejelentve megszűnt”, „átvételt megtagadta” kézbesítési jelzővel érkezik vissza, úgy a Felhasználó szerződésszegést követ el, mely esetben köteles Szolgáltató részére megtéríteni az ezzel kapcsolatosan Szolgáltatónál keletkezett 6.350.- Ft összegű kárt. A Szolgáltató a kárigényét a Felhasználó felé a Felhasználó által megadott e-mail címre megküldött díjbekérő alapján érvényesíti, melyben foglalt fizetési határidőt követően a követelése érvényesítésével, behajtásával harmadik személyt bíz meg, melynek költsége további 6.350.- Ft. A követelés érvényesítésével, behajtásával kapcsolatos költség a Felhasználót terheli. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatónak szerződésszegéssel okozott kárát a díjbekérő és az azt követő további felszólításokra sem téríti meg, úgy a Szolgáltató követelését a Felhasználóval szemben peres vagy nemperes eljárásban, majd ezt követő végrehajtási eljárásban érvényesíti, melynek jogszabályban foglalt további költségei a Felhasználóra áthárulnak. Önhibának számít az, ha a Felhasználó értesítés ellenére nem veszi fel a postán a csomagot, vagy ha a lakcíme a nyilvántartásokban nem valós.

5.12. Az adatok megadását követően Felhasználó elküldheti megrendelését, előtte azonban a megadott adatokat még egyszer ellenőrizheti, továbbá a megrendelésével egyidejűleg további megjegyzést ( pl.: csomag átvételének meghatározott napja ) is tehet.

5.13. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a szerződési jognyilatkozatának megtétele, a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibás adatokat.

5.14. A megrendelés akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését a Felhasználó által megadott e-mail címére visszaigazolja. A termék adásvételére vonatozó szerződés akkor minősül a felek között elektronikus úton létrejött szerződésnek, ha azt a Szolgáltató visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.15. A felek között elektronikus úton létrejött szerződés száma, egyben egy egyedi megrendelési azonosító, melyet a Felhasználó a megrendelés visszaigazolásakor e-mail-ben megkap.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. Amennyiben a megrendelés elküldése nyitvatartási időn túl történik, úgy annak feldolgozására az azt közvetlenül követő nyitvatartási időn belül kerül sor

6.2. A szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 1-90 munkanap. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. A szállítási határidő attól függ, hogy a megrendelt termék a Szolgáltatónál készleten rendelkezésre áll vagy sem, továbbá a megrendelt termék mennyiségétől. A szállítás pontos időpontjáról e-mailben értesítjük a Felhasználót. Amennyiben a szállítási napon, a futárszolgálat munkatársa nem találja a Felhasználót a Felhasználó által megadott szállítási címen, abban az esetben telefonon is értesíti, ezért kérjük, hogy a telefonszámát és az e-mail címét pontosan adja meg. A készleten lévő termékeket a rendelés feldolgozásától számított 1-3 munkanap alatt szállítjuk ki. A munkanapokon 12:00-ig feldolgozott rendeléseket még aznap át tudjuk adni a futárszolgálatnak. A 12:00 után beérkezett és feldolgozott rendelések aznapi feladását nem tudjuk garantálni. A készleten lévő terméket fel lehet ismerni, ha a "Készleten" feliratot látja a termék mellett. Amennyiben a termék nincs készleten, vagy a szállítási idő a megadottnál hosszabb, ügyfeleinket telefonon vagy e-mailben értesítjük. A rendelésre érkező termékek 5-15 munkanap alatt érkeznek meg raktárunkba, de a gyártók és beszállítók raktárkészletétől függően egyedi esetben akár 90 munkanap is lehet. Amennyiben az oldalon a „Nem rendelhető”, vagy „érdeklődj” felirat olvasható, akkor a termék gyártása megszűnt, vagy nem rendelhető ezen a cikkszámon. A gyártók a rendelés után 1-30 munkanap alatt visszaigazolják, ha a rendelt termék nem elérhető, vagy megszűnt a gyártása, nem rendelhető. Ebben az esetben a Felhasználót telefonon vagy e-mailben értesítjük.

6.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. A szolgáltató a visszatérítést a 6.3 pontban foglalt határidőn belül megkezdi: utánvétes és átutalásos fizetés esetén banki átutalással, online bankkártyás fizetés esetén az 5.5.2 pontban foglalt fizetési szolgáltató rendszerén keresztül.

6.4. A Felhasználó a termék feletti tulajdonjogot a termék vételárának, szállítási költségének megfizetésével és a termék birtokának átvételével szerzi meg.

7. ELÁLLÁSI JOG

A Vállalkozás - ÁSZF. 1.4. - nem minősül Fogyasztónak - ÁSZF 1.4. - , így a Fogyasztót megillető jelen pontban foglalt elállási jogot nem gyakorolhatja.

7.1. Fogyasztó elállási joga
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő:

 1. egy termék adásvételére vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 2. több termék adásvételére vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
 3. több tételből vagy darabból álló termék adásvételére vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

  Ha Ön elállási jogával élni kíván, akkor az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Ön az ÁSZF 1. számú melléklete szerinti elállási nyilatkozat-mintát vagy az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát a Szolgáltató 2. pontban foglalt e-mail címei útján küldheti meg. Az elállás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Az elállás a visszaigazolással hatályosul.

  Elállási szándékát az alábbi linkeken is jelezheti:
  https://oem-parts.hu/hu/panaszkezeles
  https://alkatresz.robogowebshop.hu/panaszkezeles
  https://bukosisak-shop.hu/panaszkezeles
  https://dellorto-karburator.hu/panaszkezeles
  https://nzi.hu/panaszkezeles
  https://b2b.oem-parts.hu/panaszkezeles
  https://athena-alkatresz.hu/panaszkezeles
  https://oem-bike-parts.com/panaszkezeles
  https://oem-bike-parts.fr/panaszkezeles
  https://oem-bike-parts.de/panaszkezeles
  https://oem-bike-parts.pl/panaszkezeles
  https://oem-bike-parts.hr/panaszkezeles
  https://oem-bike-parts.at/panaszkezeles


  Az elállási nyilatkozat-minta az alábbi linkekre kattintva elérhető:
  https://oem-parts.hu/elallasinyilatkozat.pdf
  https://alkatresz.robogowebshop.hu/elallasinyilatkozat.pdf
  https://bukosisak-shop.hu/elallasinyilatkozat.pdf
  https://dellorto-karburator.hu/elallasinyilatkozat.pdf
  https://nzi.hu/elallasinyilatkozat.pdf
  https://b2b.oem-parts.hu/elallasinyilatkozat.pdf
  https://athena-alkatresz.hu/elallasinyilatkozat.pdf
  https://oem-bike-parts.com/elallasinyilatkozat.pdf
  https://oem-bike-parts.fr/elallasinyilatkozat.pdf
  https://oem-bike-parts.de/elallasinyilatkozat.pdf
  https://oem-bike-parts.pl/elallasinyilatkozat.pdf
  https://oem-bike-parts.hr/elallasinyilatkozat.pdf
  https://oem-bike-parts.at/elallasinyilatkozat.pdf
  Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
  Fogyasztót a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is megilleti az elállás joga.

7.2. A Fogyasztót nem illeti meg az elállás joga

 1. az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő,
 2. olyan termék adásvétele esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
 3. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
 4. a beépítésre kerülő elektromos alkatrészek, tartozékok tekintetében (pl.: feszültség szabályzók, gyújtáselektronikák stb.) Beépítés esetén nem követhető nyomon, hogy a motor egyéb esetlegesen hibás alkatrészei, tartozékai a próbaképpen felhelyezett új egységben okoztak - e kárt,
 5. olyan termék tekintetében, amelynek ára illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozástól függ,

7.3. Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a visszaküldött termék Szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve az Ön által megadott szállítási címre való kiszállítással felmerülő szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Amennyiben az elállási szándékát a csomag futárnak való átadása után jelzi a Szolgáltatónak és a futárszolgálattól a csomagot nem veszi át, úgy a csomag Szolgáltatóhoz történő visszaszállításának költsége a Fogyasztót terheli. A szolgáltató a csomag visszaszállítási költségét a Fogyasztó által megadott e-mail címre továbbított díjbekérő alapján érvényesíti. A díjbekérő eredménytelensége esetén a Szolgáltató követelése érvényesítésével, behajtásával harmadik személyt bíz meg, melynek költségei a Fogyasztóra hárulnak. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

 1. Ön köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket, és
 2. a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
  A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
  A Szolgáltató a fogyasztói elállás esetén nem vállalja a termék visszafuvarozását, a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.
  Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

8. KELLÉKSZAVATOSSÁGRA, TERMÉKSZAVATOSSÁGRA, KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS, REKLAMÁCIÓ

8.1. A tuning alkatrészek megváltoztatják a motorkerékpár eredeti műszaki állapotát, így a járműre kiállított típusbizonyítvány érvényét veszti a jótállással együtt. Az így átalakított járművek közúti közlekedésre nem alkalmasak. A nem megfelelő használatból eredő minden kár a Felhasználót, illetve a tulajdonost terheli, a Szolgáltató nem felelős semmilyen, esetlegesen bekövetkező balesetért vagy kárért.

8.2. A beépítésre kerülő alkatrészek, tartozékok tekintetében a felhasználó a szavatossági és jótállási igényeit kizárólag akkor érvényesítheti, ha a megrendelt termék beépítését munkalappal és számlával igazoltan szakműhely végezte. A bejelentéshez kérjük továbbá csatolni a következő dokumentumokat: munkalap, számla a beépítésről, mérési jegyzőkönyv. Ez alól kivételt képeznek az ÁSZF 8.4 pontja által meghatározott termékek.

8.3. A tuning alkatrészek nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, így ezekre kötelező jótállás nem vonatkozik.

8.4. Hibás teljesítés miatti reklamáció

8.4.1. A hibás termék miatt a szavatossági igény a nyitva álló időszakban írásban az alábbi 2. pontban foglalt e-mail címek útján érvényesíthető.

8.4.2. Vállalkozás megrendelése esetén a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

8.4.3. Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

8.4.4. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a kötelező jótállásról szóló tájékoztatást a jelen ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

9. PANASZKEZELÉS RENDJE

9.1. A Felhasználó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Felhasználó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatással összefüggésben a Felhasználó által közölt panaszt köteles haladéktalanul megvizsgálni és szükség szerint orvosolni, vagy ha a panasszal nem ért egyet, erről a panaszost tájékoztatni. Ha a panasz kivizsgálása nyomban nem lehetséges, erről a tényről, és a panaszra való válaszadás várható időpontjáról kell a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni.

9.2. A panaszt a Szolgáltató - ha törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - legkésőbb harminc napon belül köteles írásban megválaszolni, kivéve, ha a szóbeli panaszt nyomban orvosolja.

9.3. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni ennek indokairól és arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóságnál kezdeményezhet eljárást, továbbá milyen egyéb nem hatósági vagy bírósági vitarendezési módokat vehet igénybe, az ilyen eljárás megindításához vagy vitarendezési mód igénybevételéhez szükséges információkkal együtt.

9.4. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, melynek székhelye, telefonos elérhetősége, internetes elérhetősége és levelezési címe az alábbi linkre kattintva megtalálhatóak. https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

9.5. A felek közötti jogvita rendezéséhez az online vitarendezési platform is felhasználható, mely az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.6. panasz elutasítása esetén annak jellege szerint igénybe vehető egyéb hatóságok:
A fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák mellett működő Békéltető Testület, ennek hiányában a szolgáltató székhelye szerint illetékes

 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület (cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.sz., tel.: 46/501-091, 46/501-870, fax: 46/501-099, e-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu) A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.sz., levélcím: 3501 Miskolc, Pf.: 589., tel.: 46/506-071, e-mail cím: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu)

9.7. A felek vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni, ennek eredménytelensége esetén a Pp. rendelkezései az irányadóak. Pp. 26.§ (1) bekezdés: „A vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre - törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Belföldi lakóhely hiányában e kizárólagos illetékesség az alperes belföldi tartózkodási helyéhez igazodik; ha az alperes tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely az irányadó. Ha az utolsó belföldi lakóhely nem állapítható meg, az illetékességet az általános szabályok szerint kell megállapítani.”

10. FELELŐSSÉG

10.1. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Felhasználó által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

10.2. A megrendelt termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat. A megrendelt termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból, vagy a 2. pontban foglalt e-mail címek útján tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt, kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen pótoljuk.

10.3. A Szolgáltató minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért. A Szolgáltató a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

10.4. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltató oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

10.5. A Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a webáruházban harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

10.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Felhasználó a Szolgáltató honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

10.7. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy közreműködését veheti igénybe. A Szolgáltató az igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

11. SZERZŐI JOGOK

11.1. A webáruházak szerzői jogi műnek minősülnek. Tilos a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása nélkül a webáruházakban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.

11.2. A webáruházakból és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott webáruházra való hivatkozással lehet.

11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

11.4. Tilos webáruházak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a webáruházak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

11.5. A webáruházak szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulásával lehetséges.

11.6. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a webáruház terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.

11.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft. és szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó és ennek tudatában böngészi az oldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összege a kötbéren túlmenően a jogsértő felhasználóra hárul.

12. ADATVÉDELEM

A webáruházak adatkezelési tájékoztatói elérhetők a következő oldalakon:Kelt: Miskolc, 2021. május 31.ÁSZF 1. számú melléklete (letöltés)

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)Címzett:Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)Kelt:ÁSZF 2. számú melléklete

KELLÉKSZAVATOSSÁGRA, TERMÉKSZAVATOSSÁGRA, KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS1. Kellékszavatosság

1.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

1.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül, közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.2. Termékszavatosság

2.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.3. Kötelező jótállás

3.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles. A jótállás kizárólag a hivatkozott Kormányrendelet 1. melléklete szerinti 10.000.-Ft eladási ár feletti új tartós fogyasztási cikkekre (közlekedési eszközök), ezek 10.000.-Ft eladási ár feletti tartozékaira és alkotórészeire terjed ki. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve hogy fogyasztónak minősül.

3.2. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama:


 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó,de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, annak nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felel.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó választása szerint a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Szolgáltató köteles a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni vagy ha a cserére nincs lehetőség fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni az alábbi esetekben:


 • ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható;
 • ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni,
 • ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor a kijavítási határidő eredménytelen elteltétől számítottan.

Az a), b), c) pontokban foglaltak nem vonatkoznak. a Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A kötelező jótállásra a Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A Korm. rendelet 2-7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.3.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel. Például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.


Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.Miskolc, 2022-05-01